пари такса
снимка: varna.news

Започна кампанията за заплащане на местни данъци във Варна

Започна кампанията по заплащането на местните данъци и такси за 2021 година, съобщават от общинска дирекция „Местни данъци“. Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, може да се плати на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30 октомври се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък – срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

За туристически данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Информация за размера на задълженията може да получи на гише „Информация” в дирекция „Местни данъци” на бул. ”Сливница” No 191, както и интернет страниците: www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Прочетете също

Защо ГЕРБ избира компрометирани хора за водачи на листи?!

Борисов явно разчита на късата памет на своите избиратели, за да пробута късата си скамейка …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com