пари

Във Варна вече може да се плаща данък МПС

Задълженията за данък върху превозните средства за 2021 г. вече може да се заплащат, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Информация за размера на налога може да се получи на гише „Информация” в дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и в интернет страниците www.varna.bg, www.nap.bg и www.epay.bg.

Срокът за плащане на данъка за превозните средства е на две равни вноски – първата до 30 юни, и втората – до 31 октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.

Туристически данък – данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 

Прочетете също

Защо ГЕРБ избира компрометирани хора за водачи на листи?!

Борисов явно разчита на късата памет на своите избиратели, за да пробута късата си скамейка …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com