пари заплата
снимка: varna.news

Варна трета по заплати в страната

Област Варна е на трето място в страната по размер на трудовите възнаграждения. Средната брутна годишна работна заплата във Варненско за 2019 г. е 14 282 лв., при 15 209 лева средно за страната. Това отчитат от Териториално статистическо бюро – Североизток.

Най-високо е заплащането в столицата София – 21 040 лв. и София област – 14 586 лв., а най-ниско в област Благоевград – 9 810 лева.

В сравнение с 2018 г. средната работна заплата в област Варна нараства с близо 10 на сто, в обществения сектор – с почти 12 %, а в частния сектор – с малко над 9 %.

Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение за 2019 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“  (25 735 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ ( 22 810 лева) и  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (20 178 лева).

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Други дейности“ (9 277 лева), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11 068 лева) и  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (11 169 лева).

Прочетете също

Студентка от Морско училище помага на ученици да кандидатстват в гимназия

В съвременния свят, където конкуренцията в образованието става все по-ожесточена, помощта и насоките за правилния …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com