Район "Одесос" във Варна
снимка: Район "Одесос"

В три варненски района ще има по още един зам.-кмет

Предвижда се увеличаване на броя на заместник-кметовете на три районни кметства във Варна. Общинските съветници от комисията „Структура и общинска администрация“ одобриха предложението за промяна в структурата и числеността на администрацията на районите „Одесос“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“, но крайното решение ще бъде взето от местния парламент.

В мотивите за предложението се посочва, че след приключване на големите инфраструктурни проекти, финансирани от европейските програми, приоритетите на Община Варна са насочени към подобряване на периферната инфраструктура – ремонти на малките улици и на междублоковите пространства, изграждане на зони за отдих, детски и спортни площадки, паркинги във всички райони на града. Реализацията на тези дейности, част от които вече са в процес на изпълнение, а други са заложени в перспектива, изисква стриктно наблюдение, координация и контрол. Това предполага и наличието на повече длъжности с ръководни и организационни функции.

Наред с това се отчита и увеличен обем работа в районните администрации. На кметовете на райони са възложени контролни функции по отношение на дейностите, свързани със сметопочистване и сметоизвозване, поддържане на зелената система, прокопавания на улични платна и тротоари, управление на етажната собственост, програмите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и др., се посочва в мотивите.

Членовете на комисията одобриха и промени в числеността на „Паркинги и синя зона“. Общинското предприятие управлява Рибарско пристанище-Варна в кв.„Аспарухово“ и предстои да поеме управлението на пристанище „Карантината“ след въвеждането му в експлоатация. За нормалното и ефективно обслужване на двете пристанища е необходимо увеличаване на персонала. Длъжностното щатно разписание ще бъде допълнено с 21 души, с което общата численост на „Паркинги и синя зона“ ще стане 244 служители.

На днешното онлайн заседание съветниците одобриха също правилниците за работата на общинските предприятия „Управление на проекти и озеленяване“, „Спорт-Варна“, „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ и „Паркинги и синя зона“ и съответните организационно-управленски структури.

Прочетете също

Непреходният моден стил на Иван Портних

Модата е важен аспект от визията на всяко общество и е инструмент за изразяване на …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com