строеж

Почват проверки по офисите

Главната инспекция по труда започва засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на КОВИД-19 в предприятията.

Акцент в проверките по мярката ще бъде и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта.

С цел подобряване условията на труд и гарантиране в по-висока степен на живота и здравето на работещите, интензивни проверки ще бъдат извършвани и в предприятия с високо ниво на трудов травматизъм. В обекти с рискови производства и дейности се запазва и периодичният контрол, който се осъществява в тях от един до четири пъти в годината съобразно нивото на риска на дейността.

В списъка на обектите, подлежащи на периодичен контрол са включени 35 групи производства и дейности от миннодобивната промишленост, нефто- и газодобива, химичната промишленост, металургията, силикатната промишленост и др.

Интензивни проверки ще има и в строителството и в селското стопанство, които остават сред най-рисковите дейности както по отношение използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Предвид сериозните негативи, които недекларираният труд носи за работещите в частност и за обществото като цяло, превенцията на използването му е друго направление, в което е планиран засилен контрол.

Икономическата криза увеличава риска от използване на недеклариран труд.

Само сключеният писмено трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, може да гарантира трудовите и осигурителните права.

Тази година ще бъдат проверени и над 2000 обекта, които са оценени като високорискови по отношение цялостното прилагане на трудовото законодателство.
   

Прочетете също

пари такса

Отново: Повече спестявания и кредити

С 11,1 на сто се увеличават депозитите и с 18,6 на сто кредитите на домакинствата …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com