Над 900 заявления са подадени за прием в детските ясли
снимка: live.varna.bg

Община Варна ще строи детски градини и ясли с нови 679 места

Нови 679 места ще бъдат открити в детските ясли и градини във Варна след изграждането на 12 нови сгради и пристройки. Средствата за тях са заложени в проектобюджета за 2021 година – в размер на 31,2 млн. лв., осигурени по програма на Министерството на образованието и науката. Участието на общината е в размер на 10 млн. лв. дългово финансиране.

Мащабното развитие на образователната инфраструктура в морската столица предвижда изграждане на:
Три нови сгради:
– Детска градина за 4 групи, с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на ул. „Хъшове“ №2;
– Детска градина за 6 групи „Слънчогледи“ , по плана на 12 м. р., район „Приморски“;
– Детска градина №48 „Ран Босилек“, с. Тополи, която е предвидена за 6 групи (1 яслена и 5 градински)
Три пристройки:
– Нов корпус за 3 групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“;
– Нов корпус за 4 групи към ДГ №39 „Приказка“ – ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;
– Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;
Нови сгради за три училища:
– Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ „Йоан Екзарх“;
– Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“);
– Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот на ул. „28-ма“  в кк „Св. Св. Константин и Елена“  

Нови корпуси за три училища:
– VII СУ „Найден Геров“, ул. “Царевец“ №1;
– Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“;
– Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

В капиталовата програма на Община Варна са заложени средства за проектиране и извършване на основен ремонт на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“, който ще бъде превърнат в модерна детска градина – трети корпус към ДГ 17 „Д-р Петър Берон“. Основен ремонт, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор е предвиден в детска ясла № 5 „Чуден свят“. Основен ремонт на съществуващата сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла ще има и в № 7 „Роза“.

В две училища и четири детски градини ще бъдат изградени нови спортни и игрови площадки – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Първа езикова гимназия, ДГ 14 „Дружба“, ДГ 44 „Валентина Терешкова“ – филиал,  ДГ 51 „Ран Босилек“ с. Константиново и детската градина в село Звездица.

Прочетете също

Искрено от ГЕРБ: Няма да има Национална детска болница

Няма да има детска болница. Това са казали от ГЕРБ на бившия здравен министър проф. …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com