Детска градина във Варна
снимка: live.varna.bg

Намаляват таксата за предучилищните групи в градините

Таксата за предучилищните групи в общинските детски градини във Варна ще бъде намалена от следващата година. Родителите на 5- и 6-годишните деца, които в момента подлежат на задължителна предучилищна подготовка, вече ще плащат по 40 лв. месечно, а не досегашните 48 лв. Това става възможно с промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, които бяха приети с пълно единодушие с 48 гласа „за“ на последното за годината заседание на Общинския съвет, съобщиха от пресцентъра на съвета.  

За по-малките деца – от яслените и от първа и втора група, таксата остава същата в размер на 48 лв. Промените се правят по предложение на кмета Иван Портних и във връзка с решение на Министерски съвет, с което на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в детска градина или в училище. Средствата ще се използват за подпомагане на родителите при плащането на такси.

От догодина държавата ще поеме таксата за градина на деца от социално слаби семейства. В този случай брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца трябва да е равен или по-нисък от линията на бедност, определена с постановление на Министерски съвет.

Близнаците и две деца от едно семейство, записани в подготвителни групи, също ще бъдат освободени от такси. Това важи и за третото и следващо дете на многодетни семейства, при условие че две от децата не са навършили пълнолетие.

Отпадат таксите за сираците и за децата с един родител. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и тези, чиито майка или баща са със 70 на сто и нагоре намалена работоспособност, също няма да дължат такси. Финансови облекчения ще ползват  и децата, на които един от родителите е студент редовно обучение.

Държавата ще поеме таксата и на момичетата и момчетата на загинали при производствени аварии, природни бедствия или в изпълнение на служебен дълг родители. Децата, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, също няма да плащат за детска градина, ако са в предучилищна възраст.

Друга промяна, която беше направена, е, че няма да се дължи такса за времето, когато детската градина или група в нея не работят поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини, оповестени със заповед на министъра здравеопазването, кмета или на директора на детското заведение.

С тези изменения в наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на приходите от такси в местната хазна. Средствата, необходими за прилагане на промените, ще са за сметка на държавния бюджет.  

Прочетете също

И в неделя ще е слънчево

И в неделя ще е слънчево. След обяд над планинските райони в Западна България ще …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com