mladezhi

По-малко безработни младежи; остават в клас

Младежката безработица и броят на отпадналите от образователната система младежи намаляват и през миналата година. Данните са от годишния доклад за младежта за 2019 г.

Половината от младите хора не познават гражданските си права, а трудовите – 46 на сто.

България следва общата за Европейския съюз тенденция на застаряване. Младите хора намаляват, най-тревожна е тенденцията във възрастовата група от 15-24 години. Запазва се нивото на миграцията на младите от малките населени места към градовете. Повече от три четвърти от младежите живеят в градовете.

Повече от половината от младите хора в България не спортуват. 

Все повече са връщащите се у нас младежи след завършване на образование чужбина. Голям е делът на младите хора, които не проявяват интерес към политиката.

Три четвърти от младите в България посочват, че са напълно удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си на живот. Младежите, които са в тежко социално положение, са най-вече част от етническите малцинства, което се оказва основният фактор за ниския им социален статус.


Прочетете също

Асен Василев: Газът няма да скача с 35%

Няма да има скок от 35% на цената на газа през месец май. Това заяви …