uchilishte

Леко разхлабване на мерките от утре

Със заповед на здравния министър от утре ще има леко разхлабване на мерките. Отново започва плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

В училищата вече ще може да има приравнителни изпити при преместване на ученик, Ще са разрешени и изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение

Разрешени са изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение, държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика, индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда.

Освен това може да има индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище, както и да бъдат организирани областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да са онлайн.

В университетите ще има практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. Ще могат да организират семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда. Разрешават и държавни изпити и защити на дипломни работи.

Ще може да има курсове по оказване на първа долекарска помощ.

Прочетете също

Кога ще ремонтират язовир „Елешница“, който е в критично състояние?

От девет години язовир „Елешница“ чака ремонт за над 800 000 лева. „Съоръжението в момента …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com