Бездействие във Варна създало водните проблеми в Бургас, според екоминистъра

Сред причините за извънредните действия по изграждането на резервно водоснабдяване на Бургас на стойност близо 60 милиона лева са бездействията на ВиК-Варна и областния управител на Варна. Това се посочва в графика за използването на водите на комплексните и значими язовири през януари 2021 г., разписан от министъра на околната среда и водите Емил Димитров. 

Повод да се заговори за водна криза във Варна и Бургас стана състоянието на язовир „Камчия“, който захранва и двата града, а през последните  години се изпразни значително.

ВиК дружествата във Варна и Бургас са били уведомени още на 1 февруари 2020 г., че следва да предприемат действия за преминаване към алтернативни водоизточници, тъй като при предвиденото намалено потребление и при липса на приток към язовира, вода за питейно водоснабдяване във водоема ще има до май 2021 г. Това е задължение на ВиК дружествата  и на областните управители, които са председатели на съответната ВиК асоциация, се посочва в документа на екоминистерството.  

ВиК-Варна ООД и областният управител на Варна, като председател на ВиК асоциацията, в продължение на 11 месеца не предприеха действия за осигуряване на допълнителни водни количества от Девненските извори. През септември м. г.  на всички ползватели е бил изпратен график за наличните количества в язовира. Графикът бе съобразен с възможността ВиК-Варна от септември да получава по-малки количества, за сметка на ВиК-Бургас. При ограничение от 1,5 млн. куб. м. за Варна за периода от септември 2020 до юни 2021 щяха да бъдат акумулирани 13,5 млн. куб. м., с които Бургас щеше да има вода за още 4 месеца, при липса на приток. При 95 % обезпеченост на притока постъпилите водни количества шяха да допълнят обема, необходим за Бургас и цялата 2021 година да бъде обезпечена.

Вместо предложения и ефективни действия от страна на ВиК-Варна и областния управител на Варна, започна кампания, с която да прикрият бездействието си от началото на годината и продължи използването на количества от язовир „Камчия”, като се отбелязваше публично, че в случай, че се ограничи ползването на води от язовира, цената на водата ще се увеличи между 4 и 11 пъти, както и че Варна ще остане без вода, пише в документа, разписан от екоминистъра.

Отбелязва се още, че нито на срещата около проблема в Бургас на 1 декември, нито в писмо от 17 декември, с което ВиК- Варна информира как ще намали ползването от „Камчия“, дружеството не обяснило защо не е предприело нищо за алтернативно захранване в годините назад.

Заради действията и бездействията на ВиК-Варна и областния управител на Варна при и по повод изпълнение на служебните им задължения, се наложи извънредно да се предприемат действия по изграждането на резервно водоснабдяване на град Бургас, в съкратени аварийни срокове, на стойност близо 60 милиона лева. Освен това и през тази година на ВиК-Варна ще бъдат подавани количества с 1 млн. куб. м. повече от предвиденото, докато операторът не приведе съоръженията от Девненските извори в изправност.

На 1 декември миналата година е взето решение до 20 февруари тази година ВиК-Бургас да изгради необходимите съоръжения от язовир „Порой” с цел осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване и акумулиране на водни обеми в язовир „Камчия”. Беше дадено указание да се възстанови старият водопровод от язовир „Ахелой” до Деривация „Китка”, включително помпената станция. Също така да се подготви водовземната кула на язовир „Камчия” за разполагане на салове и помпи, за ползване на вода от мърртвия обем на язовира в случай на криза. Единодушно е взето решение отпусканите водни количества от „Камчия” за ВиК-Варна да бъдат редуцирани до 1 млн. куб.м. на месец с цел акумулиране на водни обеми в язовира и обезпечаване за по-дълъг период на нуждите на Южното Черноморие.

С цел максимално бързо стартиране на процедурата, предвид краткия срок за строителството и изчерпване ресурса на язовир „Камчия”, единствен възможен изход, който да даде възможност на ВиК-Бургас да се вмести в тези срокове е въвеждане на бедствено положение, се констатира от екоминистерството.

В графика за използването на водоемите януари има и справка за състоянието им. За „Камчия” е отбелязано, че при общ обем от 233,5 милиона куб. м., язовирътима наличен обем от  120,4 млн. и 44,4 млн. куб. м. наличен полезен обем. Месечно се изразходват близо 5,7 млн. от които 3,5 млн. за водснабдяване на град Бургас и 2 млн. за град Варна.

Прочетете също

Студентка от Морско училище помага на ученици да кандидатстват в гимназия

В съвременния свят, където конкуренцията в образованието става все по-ожесточена, помощта и насоките за правилния …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com