Снимка: МОСВ

Забраняват вноса и развъждането на норки

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) забранява вноса и развъждането на норки заради вредата върху биоразнообразието.

Проект на заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов предвижда забрана на вноса и развъждането на вида американска норка (визон) (Neovison vison) на територията на България.

Основанието са текстове от Закона за биологичното разнообразие, според които със заповед министърът може да забрани „вноса, развъждането и отглеждането на неместни животински, растителни и гъбни видове, включително подвидове и вариетети, ако случайното им освобождаване в дивата природа ще застраши съществуването на местни видове от дивата флора, фауна и микота“.

Целта на заповедта е редуциране на общия брой екземпляри от вида чрез забрана на вноса и размножаването, за да се ограничи рискът от изпускане в природата и да се намали пряката заплаха за биологичното разнообразие в България.

Според наблюденията на специалистите по биоразнообразие има сериозен риск от навлизане и бързо разпространение на популацията от фермите за норки в околната среда, обясняват от МОСВ. Трайното установяване измества местни видове и най-вече унищожава защитени видове бозайници, птици, влечуги и др. Има риск и за стопанската дейност на рибовъдни стопанства, разпространяват се зоонози, включително и коронавируси.

Прочетете също

Асен Василев: Газът няма да скача с 35%

Няма да има скок от 35% на цената на газа през месец май. Това заяви …