работници

Нов начин за проверка на работното място

Инспекцията по труда въвежда нов метод на контрол. Ще се използват въпросници за самоконтрол. Така работодателите сами ще установяват несъответствия с трудовото законодателство и ще предприемат мерки преди извършването на проверки.

Разработени са 104 въпросника, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите.

Иновативният метод цели работодателите да бъдат подпомогнати сами, без да бъдат посетени от контролните органи, да проверят дали има несъответствия с трудовото законодателство в техните предприятия и ако да – да ги отстранят своевременно. Процедурата е била тествана в над 500 предприятия на в пет области в страната. Над 60 на сто от работодателите, участвали в тестването, заявяват, че в резултат от попълването на въпросника са установили проблеми, които са отстранили.

Чрез специално разработения софтуер до работодателите се изпращат въпросници по конкретни теми, съотносими с дейността им. Въпросниците съдържат затворени въпроси, които се отнасят до нормативни изисквания в областта на трудовото право, приложими за дейността на предприятието. С отговорите си работодателите посочват каква е практиката в предприятието по отношение на конкретен въпрос.

Софтуерът оценява отговорите и позволява идентифициране на предприятия, в които би могло да има проблеми. На база на тези данни се планират проверки на място, част от обхвата на които е в рамките на предварително попълнения въпросник. В периода от попълването на въпросника до проверката на място работодателите имат възможност сами да отстранят несъответствията, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, а в някои случаи може да им спести и санкции.

Прочетете също

Асен Василев: Газът няма да скача с 35%

Няма да има скок от 35% на цената на газа през месец май. Това заяви …